O autorze

Myśliciel i eseista, doktor habilitowany filozofii. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2011-2012 stypendysta Republiki Austriackiej na Uniwersytecie Wiedeńskim. Autor książek o filozofii Nietzschego, Heideggera, Lutra i Mistrza Eckharta. Badacz polskiej tożsamości i jej aporetycznego stosunku do nowoczesności. Wydał ostatnio książkę „Homo polacus. Eseje o polskiej duszy” (Znak 2015).